Telefon Sołtysowska 35a (+48123120705)

Telefon Łazarza 14 (+48124283700)

Tłumacz Migam - po kliknięciu w logo poniżej nastąpi przekierowanie do strony tłumacza

Opieka Koordynowana Przychodnia Medycyna Polska:

 

Szanowni Pacjenci - miło nam poinformować, iż Przychodnia Medycyna Polska podpisała z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na koordynację leczenia w ramach:

 

 • kardiologii;

 • diabetologii;

 • endokrynologii.

 

Od zaproszenia, przez wywiad na pierwszej wizycie, po szczegółowe badania i szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnej choroby. Wszystko pod kontrolą koordynatora i lekarza POZ. To model opieki skupionej na pacjencie.

 

 

Opieka koordynowana – korzyści dla pacjentów:

 

 • Dostęp do koordynatora, który planuje i monitoruje przebieg diagnostyki oraz terapii, co ważne przypomina także o nadchodzących wizytach,

 • Zapewnienie planu leczenia, czyli kontynuacji leczenia także poza POZ,

 • Dodatkowe badania oraz szybki dostęp do personelu medycznego i niemedycznego swojej poradni,

 • Dostęp do lekarza specjalisty Kardiologa, Diabetologa i Endokrynologa,

 • Dostęp do konsultacji dietetycznych i wizyt edukacyjnych w przychodni,

 • Sprawniejszy przepływ informacji m.in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym a lekarzami innych specjalności.

 

Leczenie będzie oparte na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem rodzinnym a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

 

Twój koordynator przeprowadzi Cię przez proces leczenia choroby przewlekłej - umówi badania, poinformuje o planie leczenia i przypomni o wizytach kontrolnych, wizytach u specjalistów, badaniach i konsultacjach dietetycznych. Otrzymasz także dostęp do wizyt edukacyjnych i niezbędne materiały dotyczące choroby przewlekłej.

 

Zapytaj swojego lekarza o opiekę koordynowaną w Przychodni Medycyna Polska.

 

 

Nocna i świąteczna opieka medyczna - adresy:

 

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Kraków, ul. Strzelecka 2a 12 619 86 87, 12 619 86 61

 • Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie Kraków, al. Marsz. Ferdynanda Focha 33 centrala 12 68 76 400, 12 68 76 442, 12 68 76 479, 12 68 76 492

 • Szpital Specjalistyczny im.  Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, os. Złotej Jesieni 1 12 64 68 792

 • Szpital Specjalistyczny im.  Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków, os. Na Skarpie 66 12 622 95 76, 12 622 95 45

 • Szpital św. Rafała w Krakowie Kraków, ul. Armii Krajowej 5 12 370 27 35

 • Szpital św. Rafała w Krakowie Kraków, ul. Bochenka 12    12 385 58 05

 • NZOZ Kraków - Południe    Kraków, ul. Kutrzeby 4 12 656 10 07

 • NZOZ Kraków - Południe    Kraków, ul. Szwedzka 27 12 266 02 70

 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Kraków, ul.Prądnicka 35 12 257 86 06

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Kraków, ul. Prądnicka 80 Pawilon M-V, wejście C 12 614 28 88

Prawa Pacjenta - kliknij

Informacje dla pacjentów Przychodnia Medycyna Polska

Prawa Pacjenta:

 

 • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

 • Masz prawo do poszanowania godności i intymności

 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia

 • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat

 • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

 • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego

 • Masz prawo do opieki duszpasterskiej

 • Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 • Twoje prawa w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece

 • Masz prawo do dochodzenia swoich praw

 • Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

 • Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Misja Przychodnia Medycyna Polska:

 

Misją Przychodni Medycyna Polska jest służenie pacjentowi dostępną, profesjonalną pomocą medyczną, będącą w kompetencji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych dążymy do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa każdemu pacjentowi. Jednym z głównych celi Przychodni Medycyna Polska jest stała poprawa jakości świadczonych usług poprzez zapewnienie dostępnej i przyjaznej opieki, opartej o innowacyjne rozwiązania, oraz stosowanie aktualnych wytycznych wynikających z medycyny opartej na faktach (EBM, ang. evidence based medicine).

Strona główna