Misja Przychodnia Medycyna Polska:

 

Misją Przychodni Medycyna Polska jest służenie pacjentowi dostępną, profesjonalną pomocą medyczną, będącą w kompetencji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych dążymy do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa każdemu pacjentowi. Jednym z głównych celi Przychodni Medycyna Polska jest stała poprawa jakości świadczonych usług poprzez zapewnienie dostępnej i przyjaznej opieki, opartej o innowacyjne rozwiązania, oraz stosowanie aktualnych wytycznych wynikających z medycyny opartej na faktach (EBM, ang. evidence based medicine).

Prawa Pacjenta:

 

 • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
 • Masz prawo do poszanowania godności i intymności
 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
 • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat
 • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego
 • Masz prawo do opieki duszpasterskiej
 • Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Twoje prawa w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece
 • Masz prawo do dochodzenia swoich praw
 • Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Informacje dla pacjentów Przychodnia Medycyna Polska

Prawa Pacjenta - kliknij

Nocna i świąteczna opieka medyczna - adresy:

 

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Kraków, ul. Strzelecka 2a 12 619 86 87, 12 619 86 61

 • Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie Kraków, al. Marsz. Ferdynanda Focha 33 centrala 12 68 76 400, 12 68 76 442, 12 68 76 479, 12 68 76 492

 • Szpital Specjalistyczny im.  Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, os. Złotej Jesieni 1 12 64 68 792

 • Szpital Specjalistyczny im.  Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków, os. Na Skarpie 66 12 622 95 76, 12 622 95 45

 • Szpital św. Rafała w Krakowie Kraków, ul. Armii Krajowej 5 12 370 27 35

 • Szpital św. Rafała w Krakowie Kraków, ul. Bochenka 12    12 385 58 05

 • NZOZ Kraków - Południe    Kraków, ul. Kutrzeby 4 12 656 10 07

 • NZOZ Kraków - Południe    Kraków, ul. Szwedzka 27 12 266 02 70

 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Kraków, ul.Prądnicka 35 12 257 86 06

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Kraków, ul. Prądnicka 80 Pawilon M-V, wejście C 12 614 28 88